• Autor:Martin Majtán

Jánošík ozbíjal Dom umenia v Piešťanoch

V sobotu 22. apríla o 19.00 h začal svojim spevom „Jánošík“ v poradí už 8 vystúpenie muzikálu Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho. Reprízu s číslom 8 si mohli pozrieť diváci v Dome umenia v Piešťanoch, kde mal náš súbor Dobreta možnosť vystupovať už po 3,5 ročnom fungovaní. Po 2,5 hodinovom predstavení nasledovalo niekoľkominútové „standing ovation“, čo si veľmi ceníme. Po potlesku vystúpil autor hry p. Ľubomír Feldek, ktorý nás prišiel podporiť aj so svojou manželkou Oľgou Feldekovou. Poďakoval nám za krásne spracovanie jeho hry a poprial nám veľa šťastia. Sme radi, že si  predstavenie v Dome umenia vychutnalo celkovo 340 divákov. Možno raz Dom umenia zaplníme do poslednej stoličky. No a tí, ktorí ešte nevideli naše predstavenie, sledujte naše webové stránky www.divadlodobreta.sk alebo facebook: Divadlo Dobreta a možno sa uvidíme práve vo Vašej obci.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Vaši Dobreťáci